تخریب مسجد الاقصی و جایگزینی آن با هیکل سلیمان

  بنای موهوم هیکل سلیمان که قصد دارند به جای مسجدالاقصی و قبه الصخره بسازند.

آرماگدون در واقع مکانی است تشکیل شده از یک شهر کوهستانی باستانی که در شامات یا جنوب فلسطین قرار دارد و محل تجمع پادشان شرق است این نکته در انجیل جدید آمده. و محل جنگ نهایی آخر و زمان بین خیر و شر می باشد.

.......................

تصاویر جایگزین مسجدالاقصی در رسانه های صهیونیستی!!!!

این عکس در در روزنامه ها و سایتهای رژیم صهیونیستی منتشر شده است و اخباری مرتبط با آن موجود است که به صراحت گفته اند در تاریخ 25 مارس هیکل سلیمان بر مکان مسجد الاقصی قرار خواهد گرفت . هیکل سلیمان نیز از سالها پیش توسط گروههای تندرو یهودی صهیونیست ساخته شده است و تنها منتظر تخریب مسجد الاقصی هستند تا ان را به مکان مسجدمنتقل نمایند.

ماکتهای ساخته شده هیکل در موزه های مختلف در سرزمینهای اشغالی موجود است و در موزه ای در مقابل مسجد الاقصی نیز این ماکت وجود دارد و هیکل اصلی نیز ساخته شده و تنها انتقال آن به مکان مسجد الاقصی باقی مانده است.

یکی از کنیسه هایی که درست در زیر مسجد الاقصی ساخته شده . باور آن سخت است .

این در حالی می باشد که تونل های عمیق و عظیم که در زیر مسجد الاقصی زده شده است باعث تخریب بزخی از قسمتهای مسجد شده است که کم کم به تعداد این تخریبها اضافه می شود . به تعدادی از این عکسها نگاه کنید !این مکان در زیر مسجد الاقصی ساخته شده است

آینده چه خواهد شد ؟  و این در حال است که مسجد عبادتگاه مسلمانان در حال تخریب توسط صهیونیست ها و آمریکایی ها می باشد  و برخی از سران کشورهای اسلامی با کشورهای مذدور همکاری می کنند و با  شیعیان در کشور خود و کشور های هم مرز اعلام جنگ و خونریزی می نمایید

/ 2 نظر / 107 بازدید