مسجدالاقصی و قبه الصخره در نگاه تاریخ

آیا مسجدالاقصی را می شناسیم یا فکر می کنیم قبه الصخره مسجدالاقصی است

+ با ما تماس بگیرید

 از تماس شما متشکریم